Το παρασκήνιο της καρατόμησης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ ...

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δευτερεύουσες καρτέλες

TokenValue
[node:field_categories]Επικαιρότητα, Featured
[node:field_feed_item_description]
[node:vid]138653
[node:nid]138652
[node:field_icon]
[node:field_id]
[node:field_deal_id]
[node:field_image]https://pluralism.gr/sites/default/files/5b7f39fc0605858abf2bfbf89f47e5ee_L.jpg
[node:diff](No previous revision available.)
[node:diff-markdown](No previous revision available.)
[node:metatag]
[node:metatag:canonical]https://pluralism.gr/node/138652/devel/token
[node:metatag:generator]Drupal 7 (http://drupal.org)
[node:metatag:abstract]Αιφνιδιαστικά το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την αντικατάσταση του – μέχρι πρότινος – Aρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Σκούμα, από τον Λάζαρο Το παρασκήνιο της καρατόμησης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ ...
[node:metatag:keywords]Το παρασκήνιο της καρατόμησης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ ...
[node:metatag:description]Αιφνιδιαστικά το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την αντικατάσταση του – μέχρι πρότινος – Aρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Σκούμα, από τον Λάζαρο Το παρασκήνιο της καρατόμησης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ ...
[node:metatag:title]Το παρασκήνιο της καρατόμησης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ ... | Pluralism.gr
[node:original]
[node:field_post_to_facebook_page]1
[node:field_share]
[node:field_tags]τα τελευταια νεα τησ ημερασ
[node:field_tracking_url]
[node:source]
[node:url]https://pluralism.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83
[node:url:absolute]https://pluralism.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83
[node:url:args]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:first]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:join:?]
[node:url:args:join-path]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:keys]0
[node:url:args:keys:first]0
[node:url:args:keys:join:?]
[node:url:args:keys:join-path]0
[node:url:args:keys:last]0
[node:url:args:keys:reversed]0
[node:url:args:keys:value:?]
[node:url:args:keys:count]1
[node:url:args:last]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:reversed]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:reversed:first]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:reversed:join:?]
[node:url:args:reversed:join-path]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:reversed:keys]0
[node:url:args:reversed:last]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:url:args:reversed:value:?]
[node:url:args:reversed:count]1
[node:url:args:value:?]
[node:url:args:count]1
[node:url:brief]pluralism.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83
[node:url:relative]/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83
[node:url:unaliased]https://pluralism.gr/node/138652
[node:url:unaliased:absolute]https://pluralism.gr/node/138652
[node:url:unaliased:args]node, 138652
[node:url:unaliased:args:first]node
[node:url:unaliased:args:join:?]
[node:url:unaliased:args:join-path]node/138652
[node:url:unaliased:args:keys]0, 1
[node:url:unaliased:args:last]138652
[node:url:unaliased:args:reversed]138652, node
[node:url:unaliased:args:value:?]
[node:url:unaliased:args:count]2
[node:url:unaliased:brief]pluralism.gr/node/138652
[node:url:unaliased:relative]/node/138652
[node:url:unaliased:path]node/138652
[node:url:path]το-παρασκήνιο-της-καρατόμησης-του-αρχηγού-της-ελασ
[node:field_url]
[node:field_discount]
[node:language]el
[node:field_image2]
[node:edit-url]https://pluralism.gr/node/138652/edit
[node:created]Σάβ, 18/03/2023 - 10:22
[node:created:long]Σάββατο, Μάρτιος 18, 2023 - 10:22
[node:created:raw]1679160128
[node:created:medium]Σάβ, 18/03/2023 - 10:22
[node:created:since]2 μήνες 3 εβδομάδες
[node:created:custom:?]
[node:created:short]18/03/2023 - 10:22
[node:changed]Σάβ, 18/03/2023 - 13:23
[node:changed:long]Σάββατο, Μάρτιος 18, 2023 - 13:23
[node:changed:raw]1679170992
[node:changed:medium]Σάβ, 18/03/2023 - 13:23
[node:changed:since]2 μήνες 3 εβδομάδες
[node:changed:custom:?]
[node:changed:short]18/03/2023 - 13:23
[node:field_valid_from]
[node:field_category]
[node:body]

Αιφνιδιαστικά το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την αντικατάσταση του – μέχρι πρότινος – Aρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Σκούμα, από τον Λάζαρο Μαυρόπουλο. Σαν...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

[node:field_valid_to]
[node:log]
[node:comment-count-new]
[node:comment-count]0
[node:summary]

Αιφνιδιαστικά το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την αντικατάσταση του – μέχρι πρότινος – Aρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Σκούμα, από τον Λάζα

[node:field_source]ieidiseis
[node:author]Pluralism
[node:author:mail]info@pluralism.gr
[node:author:metatag]
[node:author:metatag:canonical]https://pluralism.gr/node/138652/devel/token
[node:author:metatag:generator]Drupal 7 (http://drupal.org)
[node:author:metatag:image_src]
[node:author:metatag:title]Pluralism | Pluralism.gr
[node:author:original]
[node:author:url]https://pluralism.gr/users/pluralism
[node:author:url:absolute]https://pluralism.gr/users/pluralism
[node:author:url:args]users, pluralism
[node:author:url:args:first]users
[node:author:url:args:join:?]
[node:author:url:args:join-path]users/pluralism
[node:author:url:args:keys]0, 1
[node:author:url:args:last]pluralism
[node:author:url:args:reversed]pluralism, users
[node:author:url:args:value:?]
[node:author:url:args:count]2
[node:author:url:brief]pluralism.gr/users/pluralism
[node:author:url:relative]/users/pluralism
[node:author:url:unaliased]https://pluralism.gr/user/1
[node:author:url:unaliased:absolute]https://pluralism.gr/user/1
[node:author:url:unaliased:args]user, 1
[node:author:url:unaliased:brief]pluralism.gr/user/1
[node:author:url:unaliased:relative]/user/1
[node:author:url:unaliased:path]user/1
[node:author:url:path]users/pluralism
[node:author:role-ids]2,3
[node:author:role-names]authenticated user,administrator
[node:author:name]Pluralism
[node:author:uid]1
[node:author:created]Τρί, 18/03/2014 - 07:57
[node:author:created:long]Τρίτη, Μάρτιος 18, 2014 - 07:57
[node:author:created:raw]1395154670
[node:author:created:medium]Τρί, 18/03/2014 - 07:57
[node:author:created:since]9 έτη 2 μήνες
[node:author:created:custom:?]
[node:author:created:short]18/03/2014 - 07:57
[node:author:picture]
[node:author:picture:basename]
[node:author:picture:extension]
[node:author:picture:size-raw]
[node:author:picture:fid]
[node:author:picture:mime]
[node:author:picture:original]
[node:author:picture:url]
[node:author:picture:name]
[node:author:picture:path]
[node:author:picture:timestamp]
[node:author:picture:owner]
[node:author:picture:size]
[node:author:edit-url]https://pluralism.gr/user/1/edit
[node:author:roles]πιστοποιημένος χρήστης, administrator
[node:author:roles:first]πιστοποιημένος χρήστης
[node:author:roles:join:?]
[node:author:roles:join-path]πιστοποιημένος-χρήστης/administrator
[node:author:roles:keys]2, 3
[node:author:roles:keys:first]2
[node:author:roles:keys:join:?]
[node:author:roles:keys:join-path]2/3
[node:author:roles:keys:last]3
[node:author:roles:keys:reversed]3, 2
[node:author:roles:keys:value:?]
[node:author:roles:keys:count]2
[node:author:roles:last]administrator
[node:author:roles:reversed]administrator, πιστοποιημένος χρήστης
[node:author:roles:reversed:first]administrator
[node:author:roles:reversed:join:?]
[node:author:roles:reversed:join-path]administrator/πιστοποιημένος-χρήστης
[node:author:roles:reversed:keys]3, 2
[node:author:roles:reversed:last]πιστοποιημένος χρήστης
[node:author:roles:reversed:value:?]
[node:author:roles:reversed:count]2
[node:author:roles:value:?]
[node:author:roles:count]2
[node:author:last-login]Παρ, 17/03/2023 - 07:48
[node:title]Το παρασκήνιο της καρατόμησης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ ...
[node:field_price]
[node:field_location]
[node:content-type]Blog entry
[node:content-type:i18n-description]Use for multi-user blogs. Every user gets a personal blog.
[node:content-type:i18n-name]Blog entry
[node:content-type:name]Blog entry
[node:content-type:edit-url]https://pluralism.gr/admin/structure/types/manage/blog
[node:content-type:node-count]104998
[node:content-type:machine-name]blog
[node:content-type:description]Use for multi-user blogs. Every user gets a personal blog.
[node:field_times_bought]