Προκήρυξη ΣΟΧ 24/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Pluralism / Φεβ 26, 2018

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Περιφ/κή Δ/νση ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>