Ο χάρτης των καπνιστών της Ευρώπης

Pluralism / Δεκ 13, 2016 - Πηγή: enikos

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τα ποσοστά των καπνιστών ανά χώρα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat, η Σουηδιά και η Βρετανία έχει τα χαμηλότερα ποσοστά καπνιστών.

Η Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται και στο χάρτη, ανήκει στις χώρες με το υψηλό ποσοστό καπνιστών, αφού απεικονίζεται με μαύρο χρώμα, με το ποσοστό της να αγγίζει το 30-35%.

Το ποσοστό των ανδρών καπνιστών ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των γυναικών.