ΕΟΠΠΕΠ: Διαδικτυακά η χορήγηση βεβαιώσεων σε 14.000 ...

Pluralism / Φεβ 21, 2018

Η Βεβαίωση θα παράγεται από το σύστημα μόνο εφ' όσον: α) η αίτηση και ο φάκελος του ενδιαφερομένου είναι πλήρης και β) έχει παραληφθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ το απαιτούμενο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως. Επίσης, στην ίδια ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>