Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την παραλαβή και καταχώρηση των ...

Pluralism / Νοε 21, 2017

"Με την Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) και η οποία κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης ρύθμισης ρυθμίζονται ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>