ΑΣΕΠ: Οι αποκλειόμενοι της προκήρυξης 4Ε/2017 - Ξεκινούν οι ...

Pluralism / Ιαν 08, 2018

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ.62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>