Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης ...

Pluralism / Φεβ 21, 2018

Με την απόφαση Αριθμ. 144/10/11.1.2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 526/16-02-2018 παρατίθεται η αναθεωρημένη σειρά των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>