Είναι ένα ερώτημα που κυριαρχεί κάθε φορά που πλησιάζει Πάσχα.