Απάντηση της SEA & LAND EE σε δημοσίευμα του zougla.gr - Zougla

Pluralism / Ιαν 30, 2020 - Πηγή: zougla

Απάντηση της SEA & LAND E.E. σε δημοσίευμα του zougla.gr

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, 10:17

Απάντηση στο δημοσίευμα του zougla.gr με τίτλο «Νέα "Αγία Ζώνη" απειλείται με απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά» , απέστειλαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εταιρείας SEA & LAND E.E.

Το zougla.gr παραθέτει αυτούσιο το κείμενο

Το  δημοσίευμα της 27.1.2020 στον ιστότοπο “zougla.gr”  με τίτλο «Νέα Αγία Ζώνη απειλείται με απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά» επιχειρεί, εξυπηρετώντας  ιδιοτελείς σκοπούς συμφερόντων που βρίσκονται πίσω από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του επιβατηγού πλοίου ”KALLI P.”, να εκφοβίσει με τερατολογικές κινδυνολογίες και ψευδολογίες τους Δικαστές του Ειρηνοδικείου Πειραιά.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας εκθέτουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω πλοίο ”KALLI P.” , το οποίο σημειωτέον είναι επιβατηγό τουριστικό πλοίο το οποίο στερείται ακόμη και καυσίμων και όχι δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με πετρέλαιο που ήταν το «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ»,  ήρθε στον Πειραιά ρυμουλκούμενο από το Μαρόκο το 2015 Το πλοίο ποτέ δεν παροπλίστηκε.  Αντίθετα, εκτέλεσε επισκευές ύψους  1.000.000 ευρώ στον Μώλο ΔΕΗ (από το 2015 εώς το 2017) με δήλωση του προηγούμενου πλοιοκτήτη κου Παναγιωτόπουλου  και το 2017 παρέβαλε με πρωτοβουλία  της πλοιοκτήτριας εταιρείας στο Πέραμα, στην προβλήτα του ναυπηγείου “MED SHIPYARD  ΕΠΕ“ φυλασσόμενο και δεχόμενο κάθε υπηρεσία που απαιτείτο για την διασφάλισή του.

Με το υπ’ αριθμ. 3/1.3.2017 πρωτόκολλο κατεδάφισης, διατάχθηκε η ανωτέρω εταιρεία “MED SHIPYARD  ΕΠΕ“ να κατεδαφίσει την ανωτέρω προβλήτα, ως αυθαίρετη κατασκευή.

Με την υπ’ αριθμ. 365/31.10.2019 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή Ηλία Νικολόπουλου, το πιο πάνω πλοίο ”KALLI P.” κατασχέθηκε αναγκαστικά με επίσπευση της ενυπόθηκης δανείστριάς του.

Με το ΑΠ 2131.13/1769/9.12.2019 έγγραφο του Λ/Τ Περάματος τόσο η πλοιοκτήτρια όσο και η κατασχούσα     ενυπόθηκη δανείστρια του ανωτέρω πλοίου ”KALLI P.” κλήθηκαν να απομακρύνουν το εν λόγω πλοίο από την προς κατεδάφιση προβλήτα.

Ωστόσο η προγραμματισμένη για τις 11.12.2019 κατεδάφιση της ανωτέρω προβλήτας  δεν έγινε, αφού ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση του πλοίου σε διάστημα μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 6.000/470/27.12.2019 απόφαση του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) και με την υπ’ αριθμ. 15/2019 διακήρυξη της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, που δημοσιεύθηκε στην diavgeia στις 30.12.2019, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν. 2281/2001, διακηρύχθηκε για  την 15.1.2020 μειοδοτικός  που διορθώθηκε στην συνέχεια σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, απομάκρυνση και νόμιμη τελική διάθεση εκτός λιμένα Πειραιά του ανωτέρω πλοίου «KALLI P.» , το οποίο χαρακτηρίστηκε “επικίνδυνο και επιβλαβές”, με τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το ευτελές ποσό των 357 Ευρώ (!!!) ανά τόνο βάρους αφόρτου πλοίου (ήτοι περί τα 300.000 Ευρώ για όλο το Πλοίο!) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ορίστηκε δε στην ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 6.000/470/27.12.2019 απόφαση του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων ότι «Καλούμε τους δανειστές εν θέματι επικινδύνου και επιβλαβούς πλοίου να προβούν στην άσκηση του δικαιώματός τους για την απομάκρυνση εν λόγω πλοίου, προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Γίνεται μνεία ότι η προσήκουσα άσκηση ανωτέρω δικαιώματος επιφέρει αναστολή της με αριθμό 15/2019 διακήρυξης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων για την εκποίηση, απομάκρυνση και νόμιμη τελική διάθεση εν θέματι επικινδύνου και επιβλαβούς πλοίου με τις διατάξεις του ν. 2881/2001».

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ.ΕΙΣ.ΔΑΛ 6130/17/10-1-2020 αίτηση – δήλωσή της η εταιρεία  με την επωνυμία «SEA & LAND SERVICES E.E.», η οποία ορίστηκε μεσεγγυούχος του ανωτέρω πλοίου με την πιο πάνω υπ’ αριθμ. 365/31.10.2019 κατασχετήρια έκθεση, δήλωσε νομίμως στην Δ.Α.Λ.  ότι ως εκπρόσωπος και προς το συμφέρον των δανειστών του πλοίου κατά τον νόμο αναλαμβάνει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση / μεθόρμιση του πλοίου  ρυμουλκούμενου και αιτήθηκε να της χορηγηθεί συναφώς προθεσμία και να ματαιωθεί, άλλως να ανασταλεί, η με αριθμό 15/2019 διακήρυξη της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Πράγματι, με την υπ’  αριθμ. πρωτοκόλλου  6000/05/2020 από 10.1.2020 απόφαση Διοικητή Δ.Α.Λ. αποφασίστηκε η αναστολή του εν λόγω πλειοδοτικού διαγωνισμού για περίοδο μέχρι 31.1.2020, προκειμένου να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα.

Παράλληλα, επειδή το πλοίο είναι αναγκαστικά κατεσχημένο, η ανωτέρω μεσεγγυούχος εταιρεία κατέθεσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στις 10.1.2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, με την οποία ζήτησε, όπως ήταν υποχρεωμένη, να επιτραπεί η απομάκρυνση / μεθόρμιση του ανωτέρω πλοίου ρυμουλκούμενου και στις 13.1.2020 το Ειρηνοδικείο Πειραιά εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία επιτρέπεται η απομάκρυνση / μεθόρμιση από την θαλάσσια περιοχή του Περάματος Αττικής, στη θέση ελλιμενισμού του ναυπηγείου SALAMIS SHIPYARDS στη Σαλαμίνα, με τον όρο ασφάλισης του εν λόγω πλοίου κατά των κινδύνων της εν λόγω μεθόρμισής του ρυμουλκουμένου.

Τα ευρισκόμενα πίσω από την πλοιοκτήτρια του πλοίου συμφέροντα επιδιώκουν να γίνει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός της Δ.Α.Λ. ώστε να αγοράσουν το πλοίο με το ασήμαντο τίμημα των περίπου 300.000 Ευρώ και να μη γίνει ο συνεπεία της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 365/31.10.2019 κατασχετήριας έκθεσης αναγκαστικός πλειστηριασμός του με εκτίμηση της αξίας του πλοίου στα 2.062.000 ευρώ  και με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 1.374.800 Ευρώ  που ορίστηκε πρόσφατα με την υπ’ αριθμ. 1849/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Γι’ αυτό το λόγο προσπαθούν με κάθε μέσο να αποτρέψουν την απομάκρυνση του εν λόγω πλοίου από την προς κατεδάφιση προβλήτα του Περάματος, ώστε τούτο να πωληθεί με το διαγωνισμό της Δ.Α.Λ. και να το αποκτήσουν, αντί πινακίου φακής, «καθαρό» και  ελεύθερο από κάθε βάρος. Σημειώνεται ότι οι προς τρίτους οφειλές του πλοίου είναι τεράστιες, αφού πέρα από το τεράστιο ποσό  άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ που οφείλει στην ενυπόθηκη δανείστρια, χρωστάει και σε πολλούς άλλους εργαζόμενους και προμηθευτές , όπως επί παραδείγματι στον πλοίαρχο Ιάκωβο Δαύρη, στον οποίο οφείλει αποδοχές άνω των 200.000 Ευρώ.

Αν το πλοίο εκποιηθεί με το διαγωνισμό της Δ.Α.Λ., είναι προφανές ότι οι δανειστές δεν θα εισπράξουν τίποτε λόγω της πολύ χαμηλής τιμής πρώτης προσφοράς, που υπολείπεται κατά περισσότερο από ένα εκατομμύριο Ευρώ από την εξ ευρώ 1.374.800 τιμή πρώτης προσφοράς του αναγκαστικού πλειστηριασμού που επισπεύδεται με την υπ’ αριθμ. 365/31.10.2019 κατασχετήρια έκθεση.

Στα πλαίσια της αθέμιτης προσπάθειας της  πλοιοκτήτριας εταιρείας να μην διενεργηθεί ο επιδιωκόμενος πλειστηριασμός υποβλήθηκε από αυτή η από 14.1.2020 ένσταση στη Δ.Α.Λ., κατόπιν της οποίας εκδόθηκε η  6000/10/2020/16.1.2020 απόφαση του Διοικητή Δ.Α.Λ., με την οποία  τροποποιήθηκε η ανωτέρω 6000/05/2020 απόφαση Διοικητή Δ.Α.Λ. και προστέθηκε σε αυτή η εξής παράγραφος:

«3. Πριν την έναρξη εργασιών απομάκρυνσης ανωτέρω εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στη Δημόσια Αρχή Λιμένων εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 α. 2 ν. 2881/2001, με Αριθ. Πρωτ. 6000/05/2020 απόφαση Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων, καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα P & I, ο οποίος να ανήκει στο INTERNATIONAL GROUP P & I ASSOCIATION (I.G.A), με την οποία να βεβαιώνεται ότι το όριο ασφαλιστικής κάλυψης για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απομάκρυνση, ευθύνες απομάκρυνσης του πλοίου, ευθύνες ρύπανσης, ευθύνες σύγκρουσης πλοίων, ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου, της ΔΑΛ και του ΟΛΠ, είναι σύμφωνο με το προβλεπόμενο μέγιστο ποσό που αναφέρεται στα standard rules των I.G.A clubs και η ασφαλιστική κάλυψη πρόκλησης ναυαγίων – wreck removal σύμφωνη με τους όρους NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION του 2007.”

Αν και κατά την άποψή μας με την ως άνω απόφαση Διοικητή Δ.Α.Λ. τίθενται αβάσιμοι, ανεδαφικοί και εν τέλει ανεκπλήρωτοι όροι,  τονίζουμε ότι έχει ήδη εκδοθεί ασφαλιστήριο που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες καλύψεις, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων από απομάκρυνση επιβλαβούς πλοίου. και  βέβαια θα υποβληθεί το Λιμενικό Σταθμό Περάματος πλάνο για την ασφαλή ρυμούλκηση του Πλοίου και θα προσκομισθεί και ό,τι άλλο  έγγραφο ήθελε απαιτηθεί κατά το νόμο για τη χορήγηση αδείας από τον ως άνω Λιμενικό Σταθμό για τη μεθόρμιση του πλοίου ρυμουλκούμενου.

Συνεπώς, σε αντίθεση με τα όσα ανυπόστατα και ψευδέστατα  διαλαμβάνονται στο ως άνω δημοσίευμα, η επιχείρηση της μεθόρμισης του Πλοίου θα διενεργηθεί με απόλυτη ασφάλεια, σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και εμπειρίας αλλά και της κείμενης νομοθεσίας λιμένων και ασφαλούς κίνησης πλοίων χωρίς κίνδυνο ζημίας του περιβάλλοντος και με πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων της πλοιοκτήτριας και των δανειστών του Πλοίου.  

Επίσης, η πλοιοκτήτρια άσκησε στο Ειρηνοδικείο Πειραιά την από 17.1.2020 αίτηση με την οποία ζητεί να ανακληθεί η πιο πάνω από 13.1.2020 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιά που επιτρέπει τη μεθόρμιση του πλοίου. Η αίτηση αυτή ορίστηκε να δικαστεί στις 30.1.2020, ύστερα από αναβολή κατά τη δικάσιμο της 23.1.2020. Το αίτημα της πλοιοκτήτριας για έκδοση προσωρινής  διαταγής που να απαγορεύει την εκτέλεση της ανωτέρω από 13.1.2020 προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο στις 17.1.2020.

Στα πλαίσια των παραπάνω ανήκουστων και παράνομων επιδιώξεων της πλοιοκτήτριας εντάσσεται και το πιο πάνω ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα στη “zougla”  της 27.1.2020, που ήδη προσκομίστηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά, δηλαδή  να μην απομακρυνθεί το πλοίο «KALLI P.» από την προς κατεδάφιση προβλήτα του Περάματος ώστε να γίνει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός της Δ.Α.Λ. με το ασήμαντο τίμημα των περίπου 300.000 Ευρώ και να ματαιωθεί ο συνεπεία της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 365/31.10.2019 κατασχετήριας έκθεσης αναγκαστικός πλειστηριασμός του πλοίου με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 1.374.800 Ευρώ  που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1849/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και να αποκομίσουν έτσι παράνομο όφελος τα συμφέροντα που καλύπτονται πίσω από την πλοιοκτήτρια εταιρεία μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο Ευρώ με αντίστοιχη ζημιά όλων εκείνων που έχουν απαιτήσεις κατά της πλοιοκτήτριας και του πλοίου.

Για τον λόγο αυτό σας καλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν προς αποκατάσταση της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων.

Επιφυλασσόμαστε δε παντός νομίμου δικαιώματός μας .

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, 10:36

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pluralism.gr στο Instagram!